STREFA
AGENTA
Obowiązek Informacyjny RODO

33 844 78 40

biuro@nowab2.pl

Ubezpieczenie na życie

Szanowni Państwo,

Rodzina jest dla nas najważniejsza. Jest największą wartością. Dlatego chcemy, by byłą ona zawsze szczęśliwa i bezpieczna. W życiu zdarzają się jednak różne historie. Pewnych rzeczy nie można niknąć. Można jednak przygotować się na ich skutki.

Program ubezpieczeniowy NGUPP, gwarantowany przez STUnŻ Ergo Hestia S.A jest ofertą dla wszystkich ludzi chcących realizować ochronę własną i swoich najbliższych. Oferta NGUPP dedykowana jest wszystkim osobą które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 55 roku życia. Nie nosi za sobą żadnych ograniczeń zawodowych. Ubezpieczenie działa również całą dobę na całym Świecie.

Prosty model ubezpieczenia szczegółowo opisują Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU HR01/06 STUnŻ Ergo Hestia S.A.) znajdujące się na stronie internetowej ubezpieczyciela oraz w załącznikach znajdujących się poniżej.

 

Korzyści z tego programu:

- dożywotnia ochrona i ubezpieczenie Ciebie oraz Twojego Partnera,
- wysokie świadczenia, zwłaszcza za wypadki nagłe, losowe będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, a w szczególności wypadków w ruchu komunikacyjnym i w pracy,
- natychmiastowa wypłata świadczeń w przypadku poważnego zachorowania (zawał mięśnia sercowego, operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych by-pass, udar mózgu, nowotwór złośliwy,        niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, operacja aorty, utrata mowy, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, zapalenie wątroby raz HIV, oponiak mózgu, zapalenie mózgu),
- wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu wskutek choroby lub następstwa nieszczęśliwych wypadków,
- opcje dodatkowych świadczeń na wypadek śmierci lub trwałego kalectwa spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu,
- niskie (miesięczne) składki ubezpieczeniowe wnoszone do Ubezpieczyciela w dogodnej formie płatności,
- krótki okres karencji, a w wypadku kontynuowania ubezpieczenia (po rozwiązaniu dotychczasowej umowy ubezpieczenia) jego brak, (Karencje nie dotyczą zdarzeń powstałych w następstwie nieszczęśliwych wypadków) opisane szczegółowo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Od dnia 01.07.2021 zmienia się wysokość składki na polisie P04800 zgodnie z ANEKSEM NR 12 (pdf dostępny poniżej).

Informujemy, że do w/w polisy zostają wstrzymane przyjęcia nowych osób!

Z dniem 01.01.2023 polisa P04800 ulega rozwiązaniu - po więcej informacji skontaktuj się z nami.

-

Od dnia 01.01.2022 zmienia się wysokość składki na polisie P09330 zgodnie z ANEKSEM NR 13.

 

Adres

Jana Matejki 13
32-651 Nowa Wieś

Kontakt

tel. 33 848 78 40
biuro@nowab2.pl

Pracujemy od 8:00-16:00

Formularz